Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

17 oktober 2011

Open innovation - teori och praktik

Tid: Måndag 17 oktober 2011, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Filosofie doktor Björn Remneland-Wikhamn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kort om föreläsningen: Innovationsarbete pågår inte bara på stängda FoU-avdelningar. Allt fler tillämpar så kallad Open Innovation – öppen innovation. Det handlar om att bjuda in kunder och andra externa aktörer i utvecklingsarbetet, i syfte att öka effektiviteten och skapa bättre innovationer. Under denna föreläsning får vi lära oss mer om vad öppen innovation innebär - inom forskningen, och för företagare.

Enligt Björn Remneland-Wikhamn finns det en rad samhällstrender som lett till att organisationer i högre grad öppnar upp sina innovationsprocesser gentemot olika intressenter. "Open Innovation" är ett managementfält som börjat få stort genomslag i både industrin och akademi. Samtidigt menar kritiker att fältet är vagt definierat, och främst består av gamla teorier i ny förpackning.

Under föreläsningen förklaras hur olika begrepp kopplade till öppen innovation hänger samman med drivkrafter som (informations)teknologisk utveckling och förändrade samhällsvärderingar. Teorierna kopplas till aktuella exempel från industrin.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Björn Remneland-Wikhamn är forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintresse ligger främst inom management och organisering, entreprenörskap, nätverk och öppen innovation.

Björn disputerade 2007 på avhandlingen, "Entreprenörskapets vidunderliga resa - en dramaberättelse om skapandet av två webbplattformar". Han har också författat boken ”Öppen innovation” som kom 2010.

Mest lästa artiklar nu