Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

21 november 2011

Innovationskraft i praktiken:

Vad kan vi lära av framgångsrika miljöteknikföretag?

Tid: Måndag 21 november 2011, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Docent Per Frankelius, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kort om föreläsningen: Extremt uppskattade föreläsaren Per Frankelius gör comeback på Estrad! Han säger så här om sin föreläsning:

”Många företag drömmer om att realisera innovationer och uppnå internationell framgång. Hur man lyckas är emellertid inte en lätt fråga, och i debatten blandas sanningar med myter. Under föredraget presenteras erfarenheter från projektet Global Vision. Det handlar om företag inom ”cleantech”, deras utmaningar, barriärer och inte minst sätt att övervinna olika problem.

Tre faktorer verkar vara viktigare än alla andra:
1) Rätt kompetens
2) Rätt anpassning av företaget till omvärldsfaktorer
3) Rätt marknadsföring
Vad som är rätt kompetens, och strategiska kompetensluckor, i ett enskilt företag vid en given tidpunkt är inte alltid självklart. Därför presenteras en praktisk metod för kompetensbehovsanalys. En (preliminär) lista på nyckelfaktorer för framgång utlovas också.

Föreläsningen är intressant inte bara för miljöteknikföretag, utan för alla företag som har tillväxtambitioner - och för alla andra som vill förstå företagens förutsättningar. För övrigt är frågan om hur vi hanterar naturen och miljöproblemen kanske viktigare än alla andra frågor i samhället i dag.”

Missa inte att ta del av ny forskning från en mycket inspirerande forskare.

Föreläsningen är en del i Global Entrepreneurship Week Sweden.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Per Frankelius är docent och verksam i forskargruppen PRIME Research vid Handelshögskolan på Örebro universitet. Kopplingen mellan marknadsföring och innovation är ett bärande tema i hans forskning. Bland studieobjekten finns allt från högteknologiska företag till kreativa operascener. Modeller för kunskapsproduktion, innovationsbegreppet och innovativa miljöer är också teman som genomsyrar hans ca 350 publikationer. Förutom att forska har han arbetat som rådgivare åt regeringen, regioner och näringslivet.