Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

30 januari 2012

Socialt entreprenörskap

– Både solskenshistorier och orosmoln

Tid: Måndag 30 januari 2012, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School, och filosofie doktor Malin Gawell, ESBRI

Kort om föreläsningen: Begreppet socialt entreprenörskap har på senare år anammats inom praktik, politik, undervisning och forskning. Men vad är det vi lägger in i begreppet? Vid första anblicken tornar en hjältebild – med tydliga inslag av det goda – upp sig. Skrapar vi lite på ytan framkommer såväl engagemang, kreativitet och möjligheter som en ibland tung och svår vardag. I det sociala entreprenörskapet tacklas detta på olika sätt. I den bästa av världar rör det sig om en flerfald av fruktbara bidrag som bemöts på ett konstruktivt sätt, till exempel i utformningen av politik. Men i praktiken är det inte riktigt så enkelt. I dag finns en debatt om vad ett socialt entreprenörskap är, vilken roll det har i samhället och inte minst vad det betyder för enskilda individer.

Under föreläsningen kommer vi att få veta hur man inom svensk och internationell forskning ser på begreppet och dess betydelse. Föreläsarna gör också några djupdykningar i olika sociala entreprenörskapsinitiativ för att se hur tankar omsätts i praktiken. Exemplen kommer från pågående forskning om Fryshusets entreprenörskap för och med ungdomar, arbetet med muralmåleri för empowerment av ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden (Förorten i Centrum), Kreativa Hederliga Företagare med syfte att stärka individer med kriminell och/eller missbruksbakgrund (KRIS) samt arbetsintegrerande sociala företag med fokus på att skapa arbeten för människor som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Docent Ester Barinaga är verksam vid Copenhagen Business School, Department of Management, Politics and Philosophy. Tidigare har hon arbetat bland annat på KTH och Handelshögskolan i Stockholm. År 2010 publicerade hon boken Powerful Dichotomies – Inclusion and Exclusion in the Information Society. Under de senaste åren har Ester Barinagas forskning fokuserat på begrepp, verktyg och strategier som kan hjälpa oss att designa och organisera initiativ för att åstadkomma social förändring i allmänhet, och för att komma bortom etnicitet i synnerhet.

Filosofie doktor Malin Gawell är forskare på ESBRI och har under flera år studerat socialt entreprenörskap med fokus på aktivisters entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och entreprenörskap i det civila samhället. I sin forskning belyser hon möjligheterna för och med det sociala entreprenörskapet. Hon intresserar sig också för det som upplevs nödvändigt, vilket relaterar både till samhällets sociala utmaningar och vilket/vilka samhällen vi vill ha. Utöver forskningen arbetar Malin Gawell både med enskilda organisationer och undervisning inom detta område och som policyrådgivare.

Mest lästa artiklar nu