Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

21 februari 2012

Universities, patents and innovation

– what’s in it for the entrepreneurs?

Tid: Tisdag 21 februari 2012, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Maureen McKelvey, Göteborgs universitet

Kort om föreläsningen: Stort hopp sätts till kommersialisering av forskning och det akademiska entreprenörskapet. Många pratar sig varma om USA och framgångssagor som MIT och Stanford. I samma andetag klagas det ofta på att vi är dåliga på det här i Sverige. Stämmer det verkligen?

Maureen McKelveys forskning visar att vi kanske inte är så pjåkiga, trots allt. Svenska forskare är i allmänhet positivt inställda till kommersialisering, och lyckas också hyfsat bra i sina kommersialiseringsförsök. Stödsystem vid lärosätena underlättar, men det är även i hög grad upp till forskarna som individer. Politiker och policymakare som vill främja det akademiska entreprenörskapet måste ta hänsyn till båda dessa sidor.

Under föreläsningen kommer Maureen McKelvey belysa frågor som:
Hur viktiga är egentligen universiteten för innovation och entreprenörskap?
Hur kan företag tjäna på forskning från universitet?
Vad vet vi om patent från akademin?
Vad innebär det svenska lärarundantaget för det akademiska entreprenörskapet?

Observera att föreläsningen hålls på engelska!

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Maureen McKelveys forskningsintressen ligger främst inom ämnesområdet innovationsprocesser. Mer specifikt har hon fokuserat på just utveckling och ekonomiskt nyttjande av kunskap. Hon doktorerade 1994 vid Linköpings universitet. McKelvey var i flera år föreståndare för det VINNOVA-finansierade forskningscentrumet RIDE. Sedan 2007 är hon professor vid Göteborgs universitet och Institutet för innovation och entreprenörskap.

Mest lästa artiklar nu