Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

11 september 2012

Entreprenörskap i etablerade företag

– en nödvändighet för överlevnad

Tid: Tisdag 11 september 2012, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Ivo Zander, Uppsala universitet

Kort om föreläsningen: Att ta fram nya produkter och tjänster är en förutsättning för företagens långsiktiga överlevnad. Särskilt i dagens hårda globala konkurrens. Så vad bestämmer vilka produkter och tjänster som faktiskt utvecklas? Och hur står det egentligen till med förnyelseviljan i svenska företag?

Under föreläsningen tar Ivo Zander upp ett antal förnyelseverktyg som företag kan använda sig av. Frågan är bara om de räcker till i den utmaning som vi står inför. Nya konkurrenter från en rad utvecklingsländer ställer nya krav på svenska företags strategi och organisation. Bland annat när det gäller den typ av produkter och tjänster som efterfrågas på marknader där köpkraften initialt är begränsad.

Framtidsprognosen ser inte helt positiv ut, menar Ivo Zander. Föredraget avslutas därför med några allmänna reflektioner kring de krav som ställs för långsiktig överlevnad i den internationella konkurrensen.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Ivo Zander innehar Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet. Han disputerade i internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Bland hans forskningsintressen finns intraprenörskap, internationalisering samt konst och entreprenörskap.

Mest lästa artiklar nu