Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

22 oktober 2012

Estrad special: Born globals – nystartade, innovativa och internationella

Tid: Måndag 22 oktober 2012, 15.00-17.00 (följt av mingel)
Plats: Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Professor Svante Andersson och doktorand Hélène Laurell, båda från Högskolan i Halmstad. Patrik Byhmer, vd i ett born global-företag, kommenterar. I samband med prisutdelningen medverkar vinnaren av "Årets mentor 2012 för befintliga företag", Marie Ahlgren, chef för Affärsrådgivning på ALMI Företagspartner och näringsminister Annie Lööf som prisutdelare.

Kort om föreläsningen: Här bjuder ESBRIs Estrad på såväl forskningsbaserad kunskap som företagarerfarenheter – och utdelning av ALMI Företagspartners pris "Årets mentor 2012 för befintliga företag".

Temat för föreläsningen är born globals. Det kallas de företag som redan från starten utnyttjar internationella resurser och säljer sina produkter globalt. Svenska born globals är fortfarande ganska sällsynta, men de blir fler och fler. Parallellt växer också forskningen om dessa företag.

Föreläsarna Svante Andersson och Hélène Laurell, Högskolan i Halmstad, kommer att inleda med att beskriva kunskapsläget kring born globals ur ett svenskt perspektiv:
- Varför väljer vissa företag att, redan från start, verka och växa internationellt?
- Vilka faktorer påverkar förekomsten av born globals?
- Hur ser framgångsreceptet ut?

Därefter ger Patrik Byhmer, grundare och vd i Redsense Medical AB, oss ett företagarperspektiv på born globals. Redsense startade 2006 och har utvecklat ett larm för att upptäcka vennålsutdragning vid hemodialys. Försäljningen började i Skottland och den största marknaden är för närvarande USA. Tillverkning har tidigare skett i Malaysia. Byhmer kommer berätta om Redsenses utveckling och diskutera lärdomar därifrån.

Eftermiddagen avslutas med utdelning av ALMI Företagspartners nationella mentorpris "Årets mentor 2012 för befintliga företag" och mingel. Marie Ahlgren, chef för ALMI Företagspartners affärsrådgivning, kommer att presentera det mentorprogram som idag är världens största för företagare. Programmet bedrivs tillsammans med NyföretagarCentrum och är till för blivande samt befintliga företag som vill växa.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Svante Andersson är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad. Till hans forskningsintressen hör internationellt företagande, marknadsföring och tillväxt. Hélène Laurell är verksam vid Högskolan i Halmstad och doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon skriver en avhandling som behandlar företags internationalisering i hälsotekniksektorn. Patrik Byhmer har haft ledande befattningar i ett flertal internationella företag och är för närvarande vd för Redsense Medical AB.