Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

12 november 2012

Är det bara innovation vi vill ha? – Nyttiggörande ur ett bredare perspektiv

Tid: Måndag 12 november 2012, 15.00-17.00
Plats: Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Professor Sverker Sörlin, KTH

Kort om föreläsningen: Regeringen lägger 65 miljarder kronor per år på forskning och högre utbildning. Många debattörer efterlyser bättre resultat av dessa satsningar – oftast i form av innovationer. Men är det en rimlig utgångspunkt? Sverker Sörlin menar att innovation förvisso är viktigt, men att nyttan med forskning och utbildning är mycket bredare än så.

Det gäller inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap, där en mycket stor del av högskolans studenter finns. Risken är annars att balansen och mångfalden inom utbildnings- och forskningssystemet rubbas, och att vi inte använder resurserna effektivt.

Under denna föreläsning ger Sörlin förslag på hur man kan utforma nya roller för humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap i arbetet för att möta globala utmaningar och bidra till samhällsutvecklingen.

Föreläsningen tar utgångspunkt i två böcker som Sverker Sörlin skrivit/redigerat: ”Alltings mått – humanistisk forskning i framtidens samhälle” (Norstedts, 2012) och ”Forska lagom och vara världsbäst: Sverige inför forskningens globala strukturomvandling” (SNS, 2008).

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH, mångsidig författare och debattör. Hans forskning sträcker sig över många områden såsom vetenskapshistoria, forskningspolitik och innovationssystem. Han är ofta anlitad som expert i samband med frågor om forsknings- och innovationspolitik och är för närvarande ledamot av regeringens miljöforskningsberedning.

Mest lästa artiklar nu