Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

23 januari 2013

Kreativitet, kvalitet och konkurrenskraft

Tid: Onsdag 23 januari 2013, 15.00-17.00
Plats: Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Docent Johan Jansson och professor Dominic Power, Uppsala universitet

Kort om föreläsningen: Framgång byggs inte bara av forskning, teknisk utveckling och innovation. För att förklara till exempel en films eller ett modeplaggs framgång måste vi se till andra, mer svårfångade, aspekter. En sådan aspekt är kopplingen till ”kreativitet” och ”kvalitet”.

Föreläsningen utgår från forskning inom kulturella och kreativa näringar. Konkurrenskraft inom dessa näringar uppnås sällan utan kvalitet av världsklass, konstaterar Johan Jansson och Dominic Power. Kvalitetsbegreppet som sådant relaterar snarare till traditionellt hantverk än till ständig innovation. Många produkter med stark anknytning till kvalitet har också tydlig koppling till specifika platser, exempelvis champagne, schweiziska klockor och tyska bilar.

Under föreläsningen diskuteras företags konkurrenskraft utifrån ett kvalitetsperspektiv med exempel från företag, verksamheter och företeelser inom kulturella näringar och kulturekonomi.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Johan Jansson är docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet och har forskat om bland annat kulturella näringar, kreativa miljöer och regional konkurrenskraft. Han disputerade 2005 på en avhandling om varför så många internetföretag väljer att etablera sig i Stockholms innerstad.

Dominic Power är professor vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Han forskar bland annat om företags och regioners konkurrenskraft och har omfattande erfarenhet från internationell forskning inom kulturella näringar. Power är även anlitad som expert av till exempel Europeiska kommissionen och är ledamot vid Rådet för kulturella och kreativa näringar.