Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

10 april 2013

Därför är tillväxt i nya företag dåligt

Tid: Onsdag 10 april 2013, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Professor Frédéric Delmar, Lunds universitet och IFN

Kort om föreläsningen: Tillväxt, lönsamhet och överlevnad. Tre önskvärda utkomster i alla entreprenöriella företag – men hur hänger de ihop? Vad påverkar vad?

Frédéric Delmar har mångårig erfarenhet av området. Hans forskning visar att graden av lönsamhet utgör den viktigaste faktorn för att säkerställa både tillväxt och överlevnad. Ändå betonar de flesta beslutsfattare överlevnad, och i viss utsträckning även tillväxt. Lyssnar de inte alls på företagarna, som i första hand strävar efter lönsamhet?

Under föreläsningen diskuterar Delmar det intima sambandet mellan tillväxt, lönsamhet och överlevnad, och hur sambandet förändras under företagets livscykel. Han tar också upp entreprenörernas riskvillighet – en viktig faktor som vi behöver mer forskning om. Riskvilligheten påverkar såväl graden av lönsamhet som chansen till tillväxt, och risken för misslyckande.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Frédéric Delmar är professor i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Hans forskning berör bland annat entreprenörskapets psykologi, startprocesser och snabbväxande företag.