Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

4 juni 2013

Disruptiva innovationer

– om Kodak moments och Nokias kollaps

Tid: Tisdag 4 juni 2013, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Teknologie doktor Christian Sandström, Chalmers och Ratio

Kort om föreläsningen: Ny teknik kan vända upp och ner på företag, branscher och hela samhällen. På senare tid har allt fler områden påverkats av nya digitala innovationer. Kodak gick i konkurs 2012 efter en lång och utdragen kamp. Nokia missade övergången till smartphones och hamnade på efterkälken. Och historien upprepar sig. Varför är det så svårt för etablerade företag att hantera teknologiskiften? Och hur kan de bli bättre på att hålla sig ā jour?

Under föreläsningen tar Sandström upp flera exempel på företag som missat att hänga med i utvecklingen när nya, så kallade disruptiva innovationer gjort intrång på marknaden. Begreppet disruptiva innovationer har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren och kan definieras som revolutionerande innovationer som sätter den existerande marknaden i gungning.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Christian Sandström är verksam vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio. Han skrev sin doktorsavhandling om disruptiva innovationer och hur de påverkar etablerade företag. Han föreläser om teknologiskiften och bloggar på www.disruptiveinnovation.se

Mest lästa artiklar nu