Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

12 september 2013

Always looking for the “new” new thing

– How Silicon Valley evolved and what Sweden can learn from it

Tid: Torsdag 12 september 2013, 15.00-17.00
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Talare: Professor Martin Kenney, University of California, Davis

Kort om föreläsningen: Silicon Valley, denna mytomspunna plats som dignar av riskvilligt kapital, smarta idéer och spetsig kompetens. De hungrigaste entreprenörerna längtar dit, medan regionalpolitikerna i stället drömmer om att återskapa dalen på sin egen bakgård. Men vad är det egentligen för bilder av Silicon Valley som florerar? Vad bygger de på? Och förklarar de verkligen regionens starka utveckling?

Professor Martin Kenney har vuxit upp i Kalifornien och bland annat studerat riskkapitalindustrins rötter, högteknologiska företag och relationerna mellan akademi och näringsliv. Under höstens första Estradföreläsning kommer han att ge oss en nyanserad bild av hur fenomenet Silicon Valley växt fram. Å ena sidan är det en unik framgångshistoria – å andra sidan finns lärdomar att dra för den som vill se mer entreprenörskap i den egna regionen.

Kenney menar att framgången till stor del bygger på förmågan att lyfta blicken och se potentialen i den allra nyaste teknologin. Universiteten och storföretagen bidrar med en pool av kompetent folk. Och i Silicon Valley finns också en armé av finansiärer, jurister, revisorer och andra som stöttar och underlättar för entreprenörer på uppåtgående. Han kommer att berätta mer om allt detta, ge en inblick i de entreprenörsvänliga kaliforniska lagarna och bjuda på en hel del osminkade sanningar om regionen vi ständigt återkommer till. Martin Kenney kommer också att diskutera vad Sverige kan lära av Silicon Valley.

Observera att föreläsningen hålls på engelska!

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Martin Kenney är professor vid University of California, Davis (Community and Regional Development Program). Han är också senior project director vid Berkeley Roundtable on the International Economy, University of California, Berkeley. Kenney står som författare/redaktör till fem böcker och över 140 artiklar om riskkapital, högteknologiska företag, regional utveckling och relationen mellan akademi och industri. Han är senior advisor vid ETLA – The Research Institute for the Finnish Economy. Martin Kenney har även varit gästforskare vid bland annat Copenhagen Business School, Stanford University, Cambridge University och University of Tokyo.