Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

20 november 2013

Entreprenören – mellan förhoppningar och realitet

Tid: Onsdag 20 november 2013, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Professor Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet

Kort om föreläsningen: De politiska förhoppningarna på vad entreprenörer kan åstadkomma har förmodligen aldrig varit så stora som nu. Samtidigt har den rådande forsknings- och innovationspolitiken väldigt lite att säga om hur potentiella innovatörer ska realisera de processer som de är engagerade i. Det menar professor Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet.

20 november kommer hon till Estrad för att diskutera hur entreprenörskapet hamnar i kläm mellan politiska förhoppningar och företagslandskapets realiteter. Hon menar att vi ofta bortser från de tekniska, sociala och ekonomiska strukturer som en ny innovation möter – och som entreprenörer måste förhålla sig till om de ska kunna bygga en storskalig produktion och användning.

Några av de frågor som kommer att ventileras under föreläsningen:
- Vilka förhoppningar ställs på entreprenörer i den rådande forsknings- och innovationspolitiken?
- Vilka hinder och drivkrafter medför det rådande, globala affärslandskapet för den som vill skapa innovation?
- Och vilken typ av forsknings- och innovationspolitik krävs, givet ett globalt sammankopplat affärslandskap?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Alexandra Waluszewski är professor i företagsekonomi och forskningsledare vid Uppsala universitets Centrum för teknik- och vetenskapsstudier (Uppsala STS). Hennes forskning rör teknisk utveckling, industriell förnyelse, innovation och innovationspolicy.

Mest lästa artiklar nu