Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

13 februari 2014

Riskvilligt kapital – statens roll och entreprenörens perspektiv

Tid: Torsdag 13 februari 2014, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Sofia Avdeitchikova, Tillväxtanalys och universitetslektor Anders Isaksson, Chalmers

Kort om föreläsningen: Finansiering av nya och entreprenöriella satsningar är risky business, men någon måste göra det. Frågan är vilka aktörer som är bäst lämpade, och i vilka faser? Vad kan de tillföra det nya eller växande företaget? Sofia Avdetchikova och Anders Isaksson har båda studerat den svenska riskkapitalmarknaden under många år, och från olika synvinklar. 13 februari delar de med sig av sin samlade kunskap på Estrad.

Sofia Avdeitchikova kommer att prata om den svenska staten som finansiär av nya och unga företag. Hon sätter Sverige i relation till andra länder och diskuterar vilken roll staten kan ta som finansiär. Vad blir effekterna av statens agerande?

Anders Isaksson kommer i stället att utgå från entreprenörens perspektiv. Han har studerat drygt 150 avslutade venture capital-investeringar, både privata och statliga, och kommer att delge oss sina erfarenheter:

Vad händer med bolag som får venture capital?
Hur många klarar sig?
Växer de mer än andra bolag?
Vad anser entreprenörerna om investerarnas värdeskapande efter investeringen?
Tillför investerarna verkligen ”kompetent kapital”?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Sofia Avdeitchikova är chef för avdelningen Entreprenörskap och näringsliv på Tillväxtanalys. Hon är doktor i företagsekonomi och la fram sin avhandling om riskkapitalmarknaden vid Lunds universitet 2008. Sofia har stor erfarenhet av forsknings- och utredningsarbete inom områdena entreprenörskap, riskfinansiering och hållbar tillväxt.

Anders Isaksson har under lång tid fokuserat sin forskning på gränslandet mellan finansiering och entreprenörskap, och då framförallt riskkapital och venture capital. Doktorsavhandlingen (2006) var en studie av den svenska venture capital-marknadens utveckling, och hur riskkapitalister och entreprenörer skapar tillväxt tillsammans. På senare tid har Isaksson även arbetat med frågor kring miljöteknik, hållbarhet och socialt ansvarstagande inom venture capital-sektorn.

Mest lästa artiklar nu