Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

7 april 2014

Googlemodellen

– att leda för innovation i en snabbföränderlig värld

Tid: Måndag 7 april 2014, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Teknologie doktor Annika Steiber, Strategos Inc.

Kort om föreläsningen: Managementmodellerna ser ungefär likadana ut i dag, som de gjorde under den industriella eran. Men i vår snabbföränderliga värld krävs nya sätt att leda. Särskilt om man vill vara ett konkurrenskraftigt och innovativt företag.

Google räknas som en av de verkligt innovativa organisationerna i världen. Företaget har utvecklat en oortodox managementmodell, baserad på en uppsättning alternativa principer som har identifierats som viktiga vid företagsledning i en snabbföränderlig värld. Google utmanar det traditionella ledarskapet, och kan mycket väl vara dagens motsvarighet till GM under 1920- talet eller Toyota på 1980-talet.

Annika Steiber har, som en av mycket få forskare, fått tillträde till Googles huvudkontor Googleplex. Hon har djupintervjuat anställda om företagets unika kultur och ledningsmodeller. Resultaten presenteras under denna föreläsning.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Annika Steiber disputerade 2012 vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Hon har nyligen återvänt till Sverige efter flera år i Palo Alto, Silicon Valley. Hon har skrivit flera artiklar och böcker inom områdena management och innovation. Steiber har också 16 års erfarenhet av att skapa tillväxt i företag inom den privata sektorn. För närvarande arbetar hon för Strategos Inc., ett amerikanskt företag verksamt inom ”management för innovation”.