Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

14 maj 2014

Utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel

Tid: Onsdag 14 maj 2014, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Andreas Hatzigeorgiou, Lunds universitet och Utrikesdepartementet samt Magnus Lodefalk, Örebro universitet

Kort om föreläsningen: Utrikeshandeln är central för Sveriges välstånd. Företag som handlar med andra länder är generellt sett mer produktiva, och anställer fler, än andra företag. Men många som vill expandera utomlands möter hinder på vägen. Ofta saknar de kunskap om det nya landet, exempelvis kring marknaden, kulturen eller lagstiftningen. Och problemen är särskilt påtagliga för mindre företag.

Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk har båda forskat om handel, migration och utlandsföddas betydelse för internationalisering. Deras resultat visar att personer med utländsk bakgrund kan uppmuntra handel mellan sina födelseländer och nuvarande hemländer. De har kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk, men också tillgång till nätverk och kontakter som underlättar affärerna. Därmed kan de sänka handelskostnaderna och bli en stor tillgång i företag som vill internationalisera.

Under föreläsningen kommer Hatzigeorgiou och Lodefalk att berätta mer om hur företag blir internationella, och om hur utlandsfödda ökar svenska företags konkurrenskraft samt bidrar till att utveckla Sveriges handel och tillväxt.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Andreas Hatzigeorgiou är disputerad nationalekonom från Lunds universitet, numera verksam vid Utrikesdepartementet. Hans forskningsområde är främst internationell ekonomi. Magnus Lodefalk är ekonomie doktor och verksam vid Örebro universitet samt Kommerskollegium. Han forskar om globaliseringens drivkrafter och hinder.

Mest lästa artiklar nu