Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

4 september 2014

Så skapar du nya värden för kunden

Tid: Torsdag 4 september 2014, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Professor Per Kristensson, Karlstads universitet

Kort om föreläsningen: Användare, vare sig de kallas kunder, patienter, medborgare eller klienter, köper inte en vara eller en tjänst. De köper en möjlighet att nå en viss upplevelse. När den inträffar uppstår värdeskapande processer som innebär positiva upplevelser för användarna. Men de värdeskapande processerna är ibland svåra att förstå, inte minst för företag. Många använder pris som främsta konkurrenskälla för att sälja tekniska attribut och andra svårbegripliga saker. Det finns smartare sätt att skapa värde för sina kunder, menar Per Kristensson.

Under föreläsningen delar han med sig av sina insikter från många års forskning om kreativitet, innovation, konsumentbeteende och medskapade tjänster. Per kommer att ge exempel på hur organisationer kan förstå sina kunder (och de upplevelser de vill åt) bättre. Han är en van föreläsare och kommer att hålla en spännande presentation om vilken typ av affärslogik som faktiskt fungerar i morgondagens samhälle.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Per Kristensson är professor vid Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Han forskar om tjänsteinnovation och hur organisationer på bättre sätt kan möta sina kunders eller användares behov. Per disputerade inom psykologi 2003. Hans avhandling handlar om kreativitet, och las fram vid Göteborgs universitet. Per har bloggat för Vetenskapsrådet/Curie, skriver krönikor i Nya Wermlands-Tidningen, har varit TedX-talare och gick till final i Forskar Grand Prix 2013. På Twitter heter han @Per_Kristensson