Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

1 oktober 2014

Är 3D-printing verkligen en industriell revolution?

– Lärdomar från en bransch som redan ställt om

Tid: Onsdag 1 oktober 2014, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Teknologie doktor Christian Sandström, Chalmers och Ratio

Kort om föreläsningen: 3D-printing har kallats för en ny industriell revolution. Teknikens snabba utveckling har satt fart på vår fantasi. Såväl politiker som företrädare för industrin och akademin menar att 3D-printing kan vara en disruptiv teknologi – en teknik som kan kullkasta etablerade företag och affärsmodeller. Än så länge finns det dock relativt lite forskning på området, delvis eftersom tekniken först på senare tid har börjat användas för fullskalig produktion.

Är 3D-printing en disruptiv innovation? Vilka utmaningar möter näringslivet framöver när tekniken blir allt mer tillgänglig? Det är frågor som Christian Sandström tar upp under föreläsningen. Utgångspunkten är hans egna studier av hur hörapparatsbranschen under perioden 1999-2008 upplevde en fullskalig övergång till att använda 3D-skrivare för tillverkning av hörsnäckor. Studien genomfördes när Sandström gästforskade vid University of Cambridge och är en av de första historiska genomgångarna av hur en bransch förändras när den genomgår ett teknikskifte till 3D-printing. Baserat på sina resultat diskuterar han vad svensk industri kan lära av det här teknikskiftet.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Christian Sandström är verksam vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio. Han skrev sin doktorsavhandling om disruptiva innovationer och hur de påverkar etablerade företag. Sandström föreläser om teknologiskiften, bloggar på www.disruptiveinnovation.se och heter @ChrisSandstrom på Twitter.

Mest lästa artiklar nu