Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

19 november 2014

Social innovation – för en mer genusinkluderande framtid?

Tid: Onsdag 19 november 2014, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Malin Lindberg, docent vid Luleå tekniska universitet och Pernilla Alexandersson, vd Add Gender

Kort om föreläsningen: Hur kan vi synliggöra, uppvärdera och främja innovation bland kvinnor, och i de näringar där kvinnor är aktiva som entreprenörer och innovatörer? Är social innovation nyckeln? På Estrad 19 november möts forskning och praktik kring dessa frågor.

Välkommen att lyssna till, och diskutera med, två av Sveriges mest erfarna experter inom området. Malin Lindberg är docent i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, och Pernilla Alexandersson är vd, grundare och jämställdhetsexpert på Add Gender AB.

Malin Lindberg kommer först att presentera aktuell forskning om genusinkluderande social innovation. Hon definierar sociala innovationer som nya varor/tjänster/arbetssätt som är sociala i sina medel och/eller mål. Under föreläsningen diskuterar hon hur de kan öppna för ett mer inkluderande förhållningssätt gentemot olika typer av innovationer, aktörer och branscher. Hon uppmärksammar hur både politiken och forskningen kring innovationer har gjort en omsvängning de senaste åren: Från starkt teknikfokus till ökat fokus på samhällsutmaningar och innovationer för social förändring.

Företagaren Pernilla Alexandersson bidrar sedan med praktisk inspiration från Add Gender. Företaget har på ett socialt och innovativt sätt gjort business av genusvetenskaplig kompetens. Och det i ett av världens mest jämställda länder.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Malin Lindberg är docent i genus och teknik och verksam som forskare vid Luleå tekniska universitet. I nära samverkan med olika samhällsaktörer forskar hon om genusdriven social innovation, genusmönster i innovationspolitik och innovationsprocesser, genusmedvetet företags- och innovationsfrämjande, samt kvinnors företagande och innovation.

Pernilla Alexandersson är entreprenör inom jämställdhets- och genusfrågor och har drivit Add Gender sedan 2008. Hennes fördjupade expertisområden är genus och innovation. Hon har särskilt erfarenhet från spelbranschens och andra mansdominerade branschers jämställdhetsarbete.