Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

16 februari 2015

Företaget och juridiken

Tid: Måndag 16 februari 2015, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Professor Boel Flodgren, Lunds universitet

Kort om föreläsningen: Vad betyder juridiken för företaget? Bromskloss eller olja i maskineriet? Det är i mångt och mycket upp till företagsledningen, menar Boel Flodgren. All verksamhet omges av regler och för företaget gäller det att försöka arbeta med reglerna som strategiska instrument för att nå sina mål. En skicklig företagsledning integrerar ekonomiskt och juridiskt tänkande.

I dag krävs långtgående självkontroll när det gäller olika rättsliga krav på företagande. Företagaren måste kunna bedöma om företaget lever upp till olika regler, och i små företag saknas ofta juridisk expertis. Vad gör man då? Kan man sköta juridiken själv, eller hur får man tillgång till den på bästa sätt?

Föreläsningen handlar om hur affärsjuridiken kan användas som en ordningsskapande och värdeskapande resurs i företaget. Flodgren kommer ta upp frågor som:

• Vilken juridisk form ska jag välja för mitt projekt eller mitt företag?
• Ska jag koppla arbetskraften till företaget via konsultavtal eller anställningsavtal, eller kanske rent av anlita ett bemanningsföretag?
• Kan jag komma ur ett avtal som jag har ingått, men som inte visar sig fungera optimalt?
• Vad gäller om jag exempelvis gör affärer i ett land med utbredd korruption, kan jag bli ansvarig om min återförsäljare använder mutor?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Boel Flodgren är professor i handelsrätt vid Lunds universitet. Hennes forskning var tidigare fokuserad på arbetsrätt. I dag är hon framförallt intresserad av allmän och internationell avtalsrätt. Under drygt tio år var Flodgren rektor för Lunds universitet. Utöver sin erfarenhet som akademisk lärare, forskare och ledare har hon erfarenhet som domare, från advokatbyrå och från styrelsearbete, både inom privat och offentlig sektor. Just nu sitter hon i styrelsen i två börsnoterade svenska bolag.

Mest lästa artiklar nu