Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

26 maj 2015

Cirkulära affärsmodeller

– möjligheter och utmaningar för svensk tillverkningsindustri

Tid: Tisdag 26 maj 2015, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Thomas Nyström och Mats Williander, forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT

Kort om föreläsningen: Cirkulär ekonomi är ett koncept som får allt större uppmärksamhet, inte minst inom EU. Att gå från linjärt till cirkulärt är en stor omställning för många företag. Det gäller att ha koll på hela kretsloppet: att använda miljövänliga material, återanvända, uppgradera, återtillverka, återvinna, energiutvinna, se över transporter och konsumtion.

Förhoppningarna är stora. På önskelistan står fler arbetstillfällen, radikalt högre resursproduktivitet, starkare konkurrensförmåga och ekonomisk tillväxt. Men kan cirkulär ekonomi ge allt detta – samtidigt?

Under föreläsningen illustreras skillnader mellan till exempel delandeekonomi (collaborative consumption), cirkulära affärsmodeller och återvinning – ur miljö- och företagsperspektiv. Speciellt fokus läggs på cirkulära affärsmodeller i tillverkningsindustrin. Föreläsarna kommer att diskutera vilka affärsmässiga möjligheter och utmaningar sådana affärsmodeller kan ge, både för den interna organisationen och för aktörerna i värdenätverket. De kommer också att belysa graden av cirkularitet och om/när cirkulära affärsmodeller kanske inte är så bra för ekonomin respektive miljön.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Thomas Nyström fokuserar i sin forskning på hur tillverkande företag kan anpassa sina produkter utifrån cirkulära principer, och hur affärsriskerna kan minska i cirkulära affärsmodeller. Han har mer än 14 års erfarenhet av design, tillämpad forskning och utvecklingsarbete, projektledning och organisatoriskt förändringsarbete inom industri och högskola. Utbildningsbakgrunden är som industridesigner. Nyström har bland annat arbetat i tio år med undervisning på Chalmers. På Viktoria Swedish ICT arbetar han med forskningsfrågor kring designmetodik i tidiga utvecklingsfaser, organisatoriska frågeställningar och kundacceptans/tillitsfrågor kopplat till cirkulära affärsmodeller.

Mats Williander är civilingenjör i elektroteknik (1980), MBA (1992) och teknologie doktor i technology management (2006). Han har dryga 30 års näringslivserfarenhet från flera olika branscher, i huvudsak inom produktutveckling, affärsutveckling, affärsstrategi och företagsledning. Sedan 2010 forskar Williander på heltid och är forskningsledare på Viktoria Swedish ICT för applikationsområdet Sustainable Business. Hans forskningsfokus är tvådelat: 1) Vilka affärsmodeller kan bidra till radikalt ökad resursproduktivitet med bibehållen eller ökad lönsamhet? samt 2) Hur kan företag fås att frivilligt skifta till sådana affärsmodeller?

Mest lästa artiklar nu