Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

20 april 2016

Design thinking – Ett sätt att öka innovationskraften?

Tid: Onsdag 20 april 2016, 15.00-17.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Talare: Teknologie doktor Lisa Carlgren och biträdande professor Maria Elmquist, Chalmers tekniska högskola

Kort om föreläsningen: Hur arbetar en designer? Vad är ”design thinking”? Och hur kan det hjälpa företag att öka sin innovationskraft? Det är några av frågorna som tas upp under denna föreläsning.

I dag är många företag måna om att utveckla sin innovationsförmåga, och både forskare och praktiker har uppmärksammat design som en fruktbar ansats. Design är ett generativt förhållningssätt som passar i situationer som präglas av osäkerhet och utforskande. Konceptet design thinking blir allt mer etablerat, och lyfts bland annat fram av designfirman Ideo och Stanford University. Det bygger på idén att företag kan inspireras av hur formgivare tänker, arbetar och angriper problem. Enligt retoriken kan deras arbetssätt appliceras på innovationsarbete, eller för att lösa olika organisatoriska problem.

Lisa Carlgren och Maria Elmquist har, sedan 2011, forskat om hur stora företag använder design thinking, och hur det hänger ihop med utveckling av innovationsförmåga. Under föreläsningen kommer de att ge en introduktion till design thinking och beskriva de erfarenheter och utmaningar som förknippas med konceptet. Empirin hämtas från företag i USA, Tyskland och Sverige.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Lisa Carlgren är forskarassistent inom innovationsledning på Chalmers och undervisar masterstudenter om design och innovation. 2013 la hon fram sin doktorsavhandling på temat design thinking och innovationsförmåga, baserat på studier av arbetssättet i USA och Tyskland. Hon fördjupar nu sin forskning kring hur man kan bygga innovationsförmåga lokalt med hjälp av designmetoder. Som praktiker har hon erfarenhet av att använda design thinking inom ramen för ledarskapsutbildningar på Ericsson AB.

Vi skrev om Carlgrens avhandling i Entré nr 1-2014

Maria Elmquist är biträdande professor på institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, där hon också är prefekt. Hon disputerade på Chalmers med en avhandling som handlar om förutsättningar för innovativa koncept att nå framgång i etablerade FoU-strukturer. Maria Elmquists forskning handlar främst om ledning och organisering av innovation i stora företag, utveckling av innovationsförmåga och kopplingen mellan design och innovation. Hon är också affilierad till Centre de Gestion Scientifique på Mines ParisTech i Paris.

Elmquist skrev under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 1-2015

Mest lästa artiklar nu