Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

2 juni 2016

Digital innovation – Nya värden i en ny värld

Tid: Torsdag 2 juni 2016, 15.00-17.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Talare: Filosofie doktorerna Katrin Jonsson och Ulrika H. Westergren, Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), Umeå universitet

Kort om föreläsningen: Den digitala transformationen påverkar oss alla. Att informationsteknik har genomgått en explosionsartad utveckling förändrar förutsättningarna för företagandet i grunden.

Digital innovation är ett brett begrepp som innefattar utveckling av produkter, processer, tjänster, organisering och affärsmodeller. Framgångsrika företag måste förstå de stora förändringar som digitaliseringen för med sig, identifiera vilka möjligheter till nya värden som digital teknik ger samt driva de innovations- och förändringsprocesser som framgångsrik digitalisering förutsätter.

Denna föreläsning sätter fokus på digital innovation från ett företagsperspektiv och reder ut frågorna:

• Vad karaktäriserar digital innovation? Vilka är de grundläggande begreppen?
• När är det lämpligt att kliva på innovationståget? Vilka nya värden är det som möjliggörs?
• Var sker digital innovation? Är vissa kontexter mer lämpade än andra?
• Hur bör effektiv digital innovation genomföras? Vilka innovations- och förändringsprocesser måste till för att få ut avsett värde?

Föreläsarna är båda verksamma vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), som finns vid Umeå universitet och Göteborgs universitet. Centrumets forskning kretsar kring de möjligheter och risker som digital innovation medför och de nya organisations- och affärsmodeller som därigenom växer fram.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Katrin Jonsson är filosofie doktor i informatik vid SCDI och institutionen för informatik, Umeå universitet. Hon är programsamordnare för masterutbildningen ”IT Management Programme”, biträdande prefekt vid institutionen med ansvar för samverkansfrågor och sitter i ledningsgruppen för ProcessIT Innovations. Hennes forskning handlar om hur digitaliserade produkter förändrar arbete och organisering samt ger förutsättningar för värdeskapande processer hos företag. Katrin leder ett forskningsprojekt med fokus på en molnbaserad plattform för processindustrin med ett tiotal företag som deltagare.

Ulrika H. Westergren är filosofie doktor i informatik vid SCDI och studierektor vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar på IT-relaterad organisationsförändring, där hon studerar emergenta organiseringsformer, nya affärsmodeller och digitalt värdeskapande. Ulrika leder ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt som syftar till att skapa kunskap kring övergången från produkt till tjänst med ”sakernas internet” och har stor vana av att samarbeta med både små och stora företag.

Mest lästa artiklar nu