Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

20 november 2017

Nya regleringar:

börda eller möjlighet för företag?

Tid: Måndag 20 november 2017, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Åke Freij

Kort om föreläsningen: Regelverk spelar en avgörande roll för att forma företagens omgivning. Många företag uppfattar regelverken som negativa för verksamheten, när de i själva verket skulle kunna vara möjliggörare av innovation. Den negativa synen gör att nya regler inte implementeras optimalt. Aktuella exempel i bilindustrin och finansbranschen pekar på att det är vanligt att förtränga eller undvika nya regler snarare än att omfamna dem.

Åke Freijs forskning visar att företag som väljer ett proaktivt och flexibelt arbetssätt kring regelverken kan uppnå stora fördelar relativt sina konkurrenter. Under den här föreläsningen ger han konkreta exempel på hur ett sådant arbetssätt kan läggas upp. Föreläsningen baseras på studier av 20 regelverk i en bransch som just nu är intensivt föremål för nya regleringar: finansbranschen.

För att se möjligheterna i förändrade regelverk krävs att företag förstår hur de påverkas. Efter det kan de ta beslut om vilka åtgärder som ska implementeras – och hur. För att nå konkurrensfördelar gäller det att omforma de generella kraven till specifika förändringar i produkter, processer och ny teknik. En viktig och sällan belyst effekt av regelverksförändringar är påverkan på så kallade gränssnitt, som finns både inom organisationen och mellan aktörer i en bransch. Freijs forskning synliggör dessa gränssnitt och visar på hur förmågan att hantera dem ser ut.

Föreläsningen är en del av Global Entrepreneurship Week 2017. Läs mer på www.gew.se

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Åke Freij forskar om innovation och affärsmodeller, med speciellt fokus på finansbranschen. I sin avhandling, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm 2017, beskriver han hur företag gör för att skapa värde från regelverksförändringar. Parallellt med forskningen jobbar Freij med att stödja kunder inom regelverksprojekt, artificiell intelligens och framtidens affärsmodeller. Hans råd till företag: ”Se de nya regelverken som kundens dolda röst”.