Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

23 januari 2018

Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag

Tid: Tisdag 23 januari 2018, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Talare: Docent Katarina Blomkvist och professor Ivo Zander, Uppsala universitet

Kort om föreläsningen: Förnyelse är avgörande för att företag ska kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld. I Sverige läggs stort politiskt och ekonomiskt fokus på skapandet av nya startups. Intraprenörskap – förnyelse inom redan etablerade företag – ägnas betydligt mindre uppmärksamhet. Det är olyckligt, menar Katarina Blomkvist och Ivo Zander, som ser en stor potential i svenskt intraprenörskap.

Under föreläsningen kommer de att presentera ny forskning som kartlägger förnyelsekraften hos svenska företag, och vilka faktorer som skapar ett framgångsrikt intraprenörskap. Blomkvist och Zander ingår i forskargruppen bakom rapporten ”Intraprenörskapskompassen 2017”. Studien baseras på mer än 4 000 enkätsvar från privatanställda i svenska företag, kombinerat med över 100 djupintervjuer med chefer på svenska mellanstora och stora företag.

Föreläsarna kommer att belysa frågor som:
- Vem är intraprenören?
- Från vilka delar av företaget utgår intraprenörskapet?
- Hur skiljer sig intraprenörskapet mellan små, mellanstora och stora företag?
- Hur varierar förutsättningarna för intraprenörskap över branscher?

De kommer också att berätta vilka organisatoriska faktorer som främjar respektive hindrar ett levande intraprenörskap – och hur du kan påverka dem för att utveckla ditt företags intraprenöriella förmåga.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Katarina Blomkvist är docent vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Vid sidan av intraprenörskap omfattar hennes forskning bland annat utveckling och internationalisering av nya teknologier inom etablerade och multinationella företag.

Ivo Zander är Anders Wall professor i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Han forskar kring organisatorisk dynamik i teknikintensiva startupföretag, accelererad internationalisering, innovation i multinationella företag, samt intraprenöriella processer.