Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

11 december 2018

Så jobbar digitala entreprenörer

Tid: Tisdag 11 december 2018, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Hanna von Schantz, Stockholms universitet. Panel: Johan Attby, Fishbrain, Anne Lidgard, Vinnova och Mattias Wiggberg, KTH.

Kort om föreläsningen: Vi står i dag inför en rad omvälvande samhällsförändringar som ökar kraven på att ställa om till nya sätt att arbeta och skapa värde. Digitalisering, globalisering, urbanisering och klimatutmaningar är några av de faktorer som driver på utvecklingen.

Just digitaliseringen har påverkat och fortsätter att påverka de flesta industrier. Vi ser ständigt nya företag som både formar och verkar på helt nya marknader. Många har affärsidéer som vi inte hade kunnat förutse ens i vår vildaste fantasi. I hjärtat av satsningarna ligger beslut som bygger på individers kreativitet, risktagande och agerande på nya idéer och affärsmöjligheter.

Baserat på sin doktorsavhandling diskuterar Hanna von Schantz entreprenöriella processer i det digitala landskapet, med fokus på hur affärsmöjligheter växer fram och kommersialiseras:

- Hur navigerar entreprenörer och företagsledare i ett landskap som är i ständig förändring?
- Vad händer under resans gång?
- Och hur skapar de affärsmöjligheter kopplade till nya förutsättningar och en oviss framtid?

Föreläsningen berör inte enbart entreprenörer, utan riktar sig även till företagsledare och medarbetare i mer etablerade verksamheter. Hanna von Schantz kommer att belysa potentialen i ny teknik och berätta hur den kan omvandlas till affärsmöjligheter genom ett mer entreprenöriellt arbetssätt.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Hanna von Schantz är doktor i företagsekonomi från Stockholms universitet med entreprenörskap som inriktning. Hennes forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan digitalisering, entreprenörskap och innovation. I sin avhandling studerade hon framväxten av affärsmöjligheter i den digitala underhållningsindustrin. Hanna von Schantz är för närvarande entreprenör och driver Pickyeating, en startup inom foodtech. Hon föreläser också på Stockholms universitet och SSES.

Mest lästa artiklar nu