Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

20 januari 2000

Entreprenörskap och lärande:

Om kreativitet i kunskapande processer

Tid: Torsdag 20 januari 2000, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Doktorand Daniel Hjorth, ESBRI och Växjö universitet och professor Bengt Johannisson, Växjö och Lunds universitet

Kort om föreläsningen: Idag finns en ökad medvetenhet i Sverige om behovet av en bredare syn på entreprenörskap vilket forskningen också har betonat genom en mer öppen tolkning av entreprenörskap: som kreativt agerande, en social process som bygger på ständigt lärande. Skolans roll i medskapandet av ett entreprenöriellt samhälle har alltså ökat. Detta handlar dock om att i dialog med läroplaner, studenter och näringsliv söka möjligheter som odlar barnets naturliga förnyelseorientering och undvika att re-producera förvaltare. En ny ansvarsfördelning växer här fram. Entreprenörskap, lärande och aktiverat närsamhälle står i centrum för denna föreläsning.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Bengt Johannisson och Daniel Hjorth är medförfattare till rapporten "I entreprenörskapets tecken - en studie av skolning i förnyelse" (Departementsserien 1997:3). Bengt Johannisson är professor i entreprenörskap och företagsutveckling och har i 25 år lett internationellt uppmärksammade program i entreprenörs- och småföretagsutbildning vid Växjö universitet. Hans nuvarande forskning handlar bl a om entreprenörskap och regional utveckling. Daniel Hjorth är forskare vid ESBRI och SIRE/Växjö universitet. Förutom arbetet med att avsluta doktorsavhandlingen vid Lunds universitet skriver han inom området entreprenörskap och organisationsförnyelse. Han är även verksam som föreläsare vid Växjö universitet.

Mest lästa artiklar nu