Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

24 juni 2020

Coronakrisen – ett uppsving för öppen innovation?

Tid: Onsdag 24 juni 2020, 10.00–11.00
Plats: Zoom – vi skickar länk via e-post till anmälda ett par timmar innan
Talare: Professorerna Linus Dahlander, ESMT Berlin och Martin Wallin, Chalmers

Kort om föreläsningen: Öppen innovation innebär ofta att företag och organisationer drar nytta av extern kompetens när de innoverar. Det kan vara i form av samarbeten med andra företag, universitet och till och med enskilda individer. Under coronakrisen har allt fler företag börjat arbeta med öppen innovation för att hitta lösningar på utmaningar som krisen skapat.

I en nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review – Why Now Is the Time for ”Open Innovation” – lyfter professorerna Linus Dahlander och Martin Wallin fram sin senaste forskning. I artikeln argumenterar de för att dessa coronakristider är rätt tid för öppen innovation. De menar att företag börjat samarbeta på ett helt annat sätt än tidigare och att företagen har satt värdeskapandet framför möjligheten att göra snabba vinster.

Under webbinariet kommer de att diskutera frågor som:
- Vilka är lärdomarna från öppen innovation under coronakrisen?
- Hur kan företag arbeta framöver med öppen innovation?

Det kommer finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Linus Dahlander är professor och innehar ”the Lufthansa Group Chair in Innovation” vid ESMT Berlin. Han har tidigare varit verksam som forskare på Imperial College i London och gjort sin post doc på Stanford University. I sin forskning fokuserar han på entreprenörskap och innovation.

Martin Wallin är professor i innovationsledning och avdelningschef för avdelningen för entreprenörskap och strategi på Chalmers. Han arbetade tidigare på ETH Zürich dit han fortfarande är varaktigt knuten, och har tidigare även varit gästforskare på Stanford University. Hans forskning fokuserar på strategiska innovationsfrågor med fokus på öppen innovation och digitalisering och hur det påverkar affärsmodeller och strategi.