Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

11 oktober 2001

Ny värld – nya framgångsfaktorer

Tid: Torsdag 11 oktober 2001, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Per Frankelius, DM-centret vid Örebro universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Kort om föreläsningen: Det gäller att vänta sig det oväntade i den pulserande världen därute. Genom nya synsätt kan man tidigt se affärsmöjligheter där andraser - ingenting. Vad som är viktigt i omvärlden kan vara det man minst anar. Det kan vara ett myndighetsbeslut, som när EU stoppade Chiquitas bananer. Det kan vara en snabb allmän attitydvändning, som när mul- och klövsjukan vände upp och ned på hela köttbranschen och banade väg för vegetariska restauranger. Det kan vara ett teknikskifte, som när Pharmacia som första företag i världen tågade in i DNA-tekniken. Föredraget handlar om sådana praktikfall med en viss djupdykning på Pharmacia. Ur exemplen dras lärdomar av både teoretisk och praktisk natur. Föredraget avslutas med beskrivning av en konkret arbetsmetod.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Per Frankelius är ekonomie doktor och ansvarig för DM-centret vid Örebro universitet samt knuten till Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han är en frekvent föreläsare på konferenser tillika idégivare till företag som Volvo, Electrolux, KF, Posten, Ericsson och TV4. Just nu är han aktuell med boken Omvärldsanalys (Liber, 2001). Bland hans tidigare böcker finns Företaget & Omvärlden, Kirurgisk marknadsföring och Pharmacia & Upjohn. För mer information se www.frankelius.com.

Mest lästa artiklar nu