Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

13 januari 1998

Avknoppning från offentlig sektor

– Ett kvinnligt eller manligt fenomen?

Tid: Tisdag 13 januari 1998, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Professor Elisabeth Sundin, Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu