Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

11 april 2002

Företagsamma miljöer och regional utveckling

Tid: Torsdag 11 april 2002, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Docent Anna Götlind, Dalarnas forskningsråd, professor Bengt Johannisson, Växjö universitet och professor Anders Malmberg, Uppsala universitet

Kort om föreläsningen: I dag pratas det mycket om kluster, ett begrepp som kan ha olika betydelser. Ett kluster kan vara geografiskt, funktionellt eller virtuellt, men relationer spelar alltid en viktig roll.

Under föreläsningen fokuseras på olika typer av kluster, industriella distrikt och regional dynamik. Hur skapar man ett regionalt klimat som gynnar den ekonomiska utvecklingen. Vilka faktorer gynnar en regions utveckling? Vilka samhällsinsatser bör göras för att förbättra näringslivets generella utvecklingsvillkor? Hur kan man ta till vara de speciella förutsättningar som finns i olika regioner?

Bland annat kommer Gnosjöandan och Gnosjöområdets framväxt att diskuteras, och även frikyrkornas roll för företagandet i olika regioner. Finns det någon "frikyrkomentalitet" som gynnar företagandet? Även det bioteknologiska klustret i Uppsala med sina gränsdragningsproblem belyses, liksom den svenska musikindustrins framväxt.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Anna Götlind är docent i historia, verksam vid Dalarnas Forskningsråd och vid Högskolan i Dalarna. Hon hyser ett starkt intresse för lokala och regionala perspektiv på historien, och har i många år arbetat med olika lokalhistoriska projekt. Bengt Johannisson är professor i entreprenörskap vid Växjö universitet och har forskat om klusterbildning i Sverige, främst i Gnosjöområdet. Anders Malmberg är professor i ekonomisk geografi vid Uppsala universitet. Hans forskning behandlar industriell omvandling och regional specialisering. Ett av hans aktuella projekt handlar om svensk populärmusikindustri.

Mest lästa artiklar nu