Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

3 mars 1998

Hur många arbeten skapar högtillväxtföretagen i Sverige?

Tid: Tisdag 3 mars 1998, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Professor Per Davidsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och ekonomie doktor Frédéric Delmar, ESBRI

Kort om föreläsningen: Vilka företag skapar de nya jobben? Det stora antalet nya företag eller den lilla gruppen snabbväxande företag? Vid föreläsningen presenteras resultatet av en analys av de svenska företagen under perioden 1987 till 1996.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Professor Per Davidsson är verksam vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han mest känd för sin forskning om näringslivsdynamiken i svenskt näringsliv. Ekonomie doktor Frédéric Delmar är verksam vid ESBRI. Hans forskning är inriktad mot att förstå hur entreprenörens beteende påverkar företagets tillväxt.

Mest lästa artiklar nu