Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

2 april 1998

Avknoppningar och förvärv av små teknikbaserade företag

Tid: Torsdag 2 april 1998, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Teknologie doktor Åsa Lindholm Dahlstrand, Chalmers tekniska högskola

Kort om föreläsningen: Avknoppningar från universitet och privata företag är viktiga för både tillväxt och innovativitet. Vid föreläsningen belyses samspelet mellan avknoppningar och förvärv, vilka i sin tur understryker betydelsen av samverkan mellan små och stora företag.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Teknologie doktor Åsa Lindholm Dahlstrand, Chalmers Tekniska Högskola och Centre for Research on Technology Based Entrepreneurship (CREATE), är verksam inom forskargruppen för industriell dynamik och arbetar för närvarande inom ett forskningsprogram om små teknikbaserade företags roll i skapandet av nya svenska tillväxtsektorer.

Mest lästa artiklar nu