Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

6 maj 1998

Commercialization of the World Wide Web

Tid: Onsdag 6 maj 1998, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Professor Howard E. Aldrich, University of North Carolina, USA

Kort om föreläsningen: Kommersialiseringen av webben har gått betydligt fortare än någon kunnat förutse. Bakom detta finns tre krafter: tekniska innovationer, intensiv entreprenöriell aktivitet och en mycket snabb ökning av den elektroniska handelns legitimitet genom många företags kollektiva handlingar. Vid föreläsningen kommer webbens och den elektroniska handelns evolution att beskrivas och sättas in i ett perspektiv av organisatoriska samhällen (communities).

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Professor Howard E. Aldrich, University of North Carolina, Chapel Hill. Hans forskningsintressen spänner över ett brett fält och inkluderar entreprenörskap, ursprunget för nya populationer av organisationer, genusskillnader i företag och mer generellt evolutionen av organisationer.