Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

17 februari 2004

Hinder för entreprenörskap i offentlig sektor

Tid: Tisdag 17 februari 2004, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Magnus Henrekson, Handelshögskolan i Stockholm

Kort om föreläsningen: Välfärdsstatens kultur skiljer sig i mångt och mycket från den kultur vi förknippar med entreprenöriella miljöer. Kan då ett land vara en välfärdsstat, och samtidigt stimulera invånarna till entreprenörskap? Under sin föreläsning kommer Magnus Henrekson bland annat att diskutera hur den svenska välfärdsstaten försvagat incitamenten till såväl ”möjlighetsentreprenörskap” som ”nödvändighetsentreprenörskap”. Han menar dock att det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att stärka drivkrafterna till entreprenörskap - utan att därmed försämra välfärden. Vilka dessa åtgärder är kommer han att avslöja under sitt anförande, och därefter öppnar vi upp för diskussion.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Professor Magnus Henrekson är verksam vid nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Stockholm. Han forskar huvudsakligen kring företagandets villkor och förklaringar till ekonomisk tillväxt.