Del 1
Del 2

Så skapar du nya värden för kunden

Datum: 4 september 2014

Föreläsare: Professor Per Kristensson, Karlstads universitet

Om föreläsningen: Användare, vare sig de kallas kunder, patienter, medborgare eller klienter, köper inte en vara eller en tjänst. De köper en möjlighet att nå en viss upplevelse. När den inträffar uppstår värdeskapande processer som innebär positiva upplevelser för användarna. Men de värdeskapande processerna är ibland svåra att förstå, inte minst för företag. Många använder pris som främsta konkurrenskälla för att sälja tekniska attribut och andra svårbegripliga saker. Det finns smartare sätt att skapa värde för sina kunder, menar Per Kristensson.

Under föreläsningen delar han med sig av sina insikter från många års forskning om kreativitet, innovation, konsumentbeteende och medskapade tjänster. Per kommer att ge exempel på hur organisationer kan förstå sina kunder (och de upplevelser de vill åt) bättre. Han är en van föreläsare och kommer att hålla en spännande presentation om vilken typ av affärslogik som faktiskt fungerar i morgondagens samhälle.

oh
 - Presentation
Information
 - Per Kristensson i Vem gör vad?
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör