Del 1
Del 2

Hur gör born globals?

– Om fällor och framgångsfaktorer för utlandsfödda företag

Datum: 14 april 2010

Föreläsare: Ekonomie doktor Sara Melén och MSc Emilia Rovira Nordman, Handelshögskolan i Stockholm

Om föreläsningen: I takt med en ökad globalisering är det fler små och medelstora företag (SMF) som etablerar sig på utländska marknader i ett tidigt skede. En del SMF är internationella redan när de startar. Forskare kallar dem ”born globals” – just för att de ser sin marknad som internationell och expanderar snabbt på utländska marknader.

Under föreläsningen beskriver Melén och Rovira Nordman på ett konkret sätt utmaningarna som SMF och born global-företag möter i sin internationaliseringsprocess, och hur företagen kan hantera dessa för att lyckas med sin internationalisering. De svarar bland annat på frågor som:

- Är snabbväxande SMF ett nytt fenomen?
- Vilka fällor möter born global-företagen?
- Hur vänder de dessa till framgångsfaktorer?

oh
 - Presentation
Information
 - Artikel om Sara Meléns avhandling
Information
 - Artikel om Emilia Rovira Nordmans avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör