Tillväxten hotar tillväxtföretag

– Myten om de lönsamma snabbväxarna

Datum: 8 december 2014

Föreläsare: Professor Malin Brännback, Åbo Akademi och Stockholms universitet

Om föreläsningen: Tillväxt har blivit ett mantra, något som nästan alla företag strävar efter. Att växa, helst snabbt och kraftigt, ses i dag som det främsta framgångsmåttet. Paradoxalt nog är just tillväxten alla tillväxtföretags största hot. Det menar i alla fall Malin Brännback.

Skälet är att lönsamheten gärna glöms bort i växtivern. I stället finns en övertygelse om att kraftig tillväxt förr eller senare magiskt kommer att omvandlas till lönsamhet. Men sambandet är allt annat än tydligt. Kraftigt växande omsättning är oftast inte samma sak som växande lönsamhet. Kraftigt växande personalstyrka innebär i regel ökade kostnader, och därmed lägre lönsamhet. Brännback slår under föreläsningen ett slag för den hållbara och lönsamma tillväxten, och svarar på frågor som:

• Vad menar vi egentligen med tillväxt?
• Vad är det som ska växa – lönsamheten, omsättningen eller personalen?
• Vem är det som mäter – entreprenören, riskfinansiären eller policymakaren?
• Har de samma agenda?

Föreläsningen avslutas med utdelning av ESBRI-priset. Vem som vinner är en hemlighet…

Efter prisutdelningen bjuder vi traditionsenligt på glöggmingel.

oh
 - Presentation
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör