Del 1
Del 2

Är du kreativ, lilla vän?

– Om provocerande entreprenörer och kreativa kombinationer

Datum: 19 maj 2010

Föreläsare: Professor Lars Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle samt professor emeritus Gunnar Törnqvist, Lunds universitet

Om föreläsningen: Kreativitet har blivit något av ett honnörsord. Vi förväntas tänka kreativt och initiera förnyelse, både som anställda och egenföretagare. Men vad innebär egentligen kreativitet? Vem är kreativ? Och räcker det med att bara vara kreativ? Välkommen till en öppen föreläsning där två professorer belyser olika aspekter av fenomenet kreativitet.

Gunnar Törnqvist inleder med att redovisa hur man inom forskningen sökt svar på frågor om vad kreativitet är, och vem som är kreativ. Blickarna riktas sedan mot städer och platser där genomgripande förnyelse ägt rum inom konst, teknik och vetenskap – miljöer dit föregångare inom olika områden lockats eller drivits, inte minst av ekonomiska och politiska orsaker. Mot bakgrund av den ekonomi och arbetsmarknad som nu växer fram lyfts sedan företags- och universitetsmiljöer upp till granskning. Vilka gynnar, respektive hämmar, förnyelseprocesser? Slutligen får vi följa enskilda forskares livsöden: hur hem, skola, miljöombyten och kontakter lett till uppmärksamhet och internationell prestige – och i vissa fall nobelpris.

Lars Torsten Eriksson ser provokationen som det tidstypiska uttrycket för den som vill förändra och påverka. Det gäller inte bara inom konst och kultur. Många entreprenörers idéer upplevs som just provokationer. Hur får vi samspelet mellan det kreativa, det kritiska och det konstruktiva att fungera i företagandet? Och handlar kreativitet bara om positivt tänkande – eller finns där något mer?

Föreläsarna utgår från sina senaste böcker, du kan läsa om dem i Esbris Kunskapsbank.

oh
 - Lars Torsten Eriksson
oh
 - Gunnar Törnqvist
Information
 - Boktips om Gunnar Törnqvists bok "Kreativitet i tid och rum"
Information
 - Boktips om Lars Torsten Erikssons bok "Konstruktivt tänkande"
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör