Del 1
Del 2

Företaget och juridiken

Datum: 16 februari 2015

Föreläsare: Professor Boel Flodgren, Lunds universitet

Om föreläsningen: Vad betyder juridiken för företaget? Bromskloss eller olja i maskineriet? Det är i mångt och mycket upp till företagsledningen, menar Boel Flodgren. All verksamhet omges av regler och för företaget gäller det att försöka arbeta med reglerna som strategiska instrument för att nå sina mål. En skicklig företagsledning integrerar ekonomiskt och juridiskt tänkande.

I dag krävs långtgående självkontroll när det gäller olika rättsliga krav på företagande. Företagaren måste kunna bedöma om företaget lever upp till olika regler, och i små företag saknas ofta juridisk expertis. Vad gör man då? Kan man sköta juridiken själv, eller hur får man tillgång till den på bästa sätt?

Föreläsningen handlar om hur affärsjuridiken kan användas som en ordningsskapande och värdeskapande resurs i företaget. Flodgren kommer ta upp frågor som:

• Vilken juridisk form ska jag välja för mitt projekt eller mitt företag?
• Ska jag koppla arbetskraften till företaget via konsultavtal eller anställningsavtal, eller kanske rent av anlita ett bemanningsföretag?
• Kan jag komma ur ett avtal som jag har ingått, men som inte visar sig fungera optimalt?
• Vad gäller om jag exempelvis gör affärer i ett land med utbredd korruption, kan jag bli ansvarig om min återförsäljare använder mutor?

oh
 - Presentation
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör