Del 1
Del 2

Regional innovation capacity

– where does it come from?

Datum: 10 mars 2015

Föreläsare: Professor Mary Walshok, University of California San Diego, USA

Om föreläsningen: Regioner och städer strävar efter att bli mer innovativa, eftersom det hänger ihop med tillväxt. Men letar man efter ett succérecept – en kombination av aktiviteter och åtgärder som leder spikrakt till nyföretagande, jobb och välstånd – då är man nog dömd att misslyckas.

Det handlar snarare om att ta vara på de tillgångar som finns i en region. Industriellt arv, kulturella värderingar och social dynamik är några av de historiska, underliggande krafter som påverkar innovationsmöjligheterna, menar Mary Walshok. Utöver dem finns förstås andra viktiga faktorer, exempelvis entreprenörskap, kapital och kunskap.

Under sin föreläsning kommer hon bland annat att göra nedslag i San Diegos innovativa resa. Där finns mycket inspiration att hämta men, som Walshok säger: ”Innovation capacity comes in many shapes and colors”. Hon kommer därför också att hämta exempel från andra regioner, där innovationskapaciteten är lägre.

Observera att föreläsningen kommer att genomföras på engelska!
Please note that this lecture will be in English!

oh
 - Presentation
Information
 - Innovation Report 2013
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör