Del 1
Del 2

Möjligheternas marknad

– Om företagare med utländsk bakgrund

Datum: 6 september 2010

Föreläsare: Filosofie doktor Ragnar Ahlström Söderling, Lunds universitet och Högskolan Dalarna, Lars Aspling, Aspling Konsult AB, Göran Brulin, Tillväxtverket och Linköpings universitet, Maria Masoomi, Masoomi, samt filosofie doktor Susanne Urban, Linköpings universitet

Om föreläsningen: Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund har en viktig roll i det svenska näringslivet. De sysselsätter i dag omkring 200 000 människor.

2008 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att ta fram och ansvara för ett nationellt program med fokus på företagare med utländsk bakgrund. Programmets övergripande mål är att främja den tillväxtpotential som finns hos den här kategorin företagare. Ett av programmets mål är att öka kunskapen om företagare med utländsk bakgrund. Som en del i kunskapsmålet har man publicerat antologin ”Möjligheternas marknad”.

Under denna föreläsning får vi lyssna till fyra av författarna, och deras olika infallsvinklar på temat. Det blir också kommentarer från en företagare.

Förra numret av ESBRIs tidning Entré hade företagare med utländsk bakgrund som temaämne. Läs mer på www.esbri.se/utland

oh
 - Ragnar Ahlström Söderling
oh
 - Lars Aspling och Göran Brulin
oh
 - Susanne Urban
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör