Del 1
Del 2

Financing the Venturesome Economy

Datum: 11 oktober 2010

Föreläsare: Professor Amar Bhidé, Tufts University, USA

Om föreläsningen: Amar Bhidé baserar föreläsningen på sina två senaste böcker, ”The Venturesome Economy” och ”A Call for Judgment”.

I ”The Venturesome Economy” menar Amar Bhidé att det viktiga är att länder har förmågan att exploatera ny kunskap. Var kunskapen produceras är irrelevant. Han tycker därför inte att vi behöver oroa oss så mycket för att vissa länder bryter ny mark när det gäller forskning och utveckling. Ett sätt att fånga upp den kunskap som produceras på olika håll i världen är genom ”risktagande konsumtion”: privatpersoner och företag som på ett tidigt stadium tar till sig ny teknik och nya innovationer.

I efterdyningarna av den finansiella krisen har en hel del frågor väckts om hållbarheten av vårt ekonomiska system. I ”A Call for Judgment” ställer Amar Bhidé frågor som: Har kapitalismen misslyckats? Behöver systemet reformeras? Han erbjuder ett ramverk för hur vi kan korrigera den obalans som nu finns mellan den resultatdrivna finansiella sektorn och den innovationsdrivna ”riktiga” ekonomin.

Notera att föreläsningen genomförs på engelska!

Information
 - Porträttartikel om Amar Bhidé
Information
 - Boktips: The Venturesome Economy
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör