Del 1
Del 2

Design thinking – Ett sätt att öka innovationskraften?

Datum: 20 april 2016

Föreläsare: Teknologie doktor Lisa Carlgren och biträdande professor Maria Elmquist, Chalmers tekniska högskola

Om föreläsningen: Hur arbetar en designer? Vad är ”design thinking”? Och hur kan det hjälpa företag att öka sin innovationskraft? Det är några av frågorna som tas upp under denna föreläsning.

I dag är många företag måna om att utveckla sin innovationsförmåga, och både forskare och praktiker har uppmärksammat design som en fruktbar ansats. Design är ett generativt förhållningssätt som passar i situationer som präglas av osäkerhet och utforskande. Konceptet design thinking blir allt mer etablerat, och lyfts bland annat fram av designfirman Ideo och Stanford University. Det bygger på idén att företag kan inspireras av hur formgivare tänker, arbetar och angriper problem. Enligt retoriken kan deras arbetssätt appliceras på innovationsarbete, eller för att lösa olika organisatoriska problem.

Lisa Carlgren och Maria Elmquist har, sedan 2011, forskat om hur stora företag använder design thinking, och hur det hänger ihop med utveckling av innovationsförmåga. Under föreläsningen kommer de att ge en introduktion till design thinking och beskriva de erfarenheter och utmaningar som förknippas med konceptet. Empirin hämtas från företag i USA, Tyskland och Sverige.

oh
 - Presentation
Information
 - Maria Elmquist i Vem gör vad?
Information
 - Artikel om Lisa Carlgrens avhandling
Information
 - Maria Elmquist skrev Åsikten i Entré nr 1, 2015
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör