Del 1
Del 2

Forskning i praktiken:

Så kan akademiker öka företags innovationsförmåga

Datum: 15 november 2010

Föreläsare: Professor Sofia Börjesson, Chalmers tekniska högskola

Om föreläsningen: Forskningen ska bidra till tillväxt och vara nyttig. Samtidigt ska den helst vara ”excellent”, det vill säga i världsklass. Hur går det ihop inom tillämpade områden som samhällsvetenskaplig forskning om och för innovation? Forskningscentrumet CBI på Chalmers har hittat sin modell.

De samarbetar i olika utsträckning med företag i alla sina forskningsprojekt. Grundtanken är att producera handlingsbar kunskap som är relevant för företagen. CBI forskar i samarbete med stora företag som Volvo Personvagnar, SCA Healthcare, Volvo AB, Södra Cell och Eka Chemicals, men även med små tillväxtföretag som NanoFactory, Qbtech och Oxeanon. Här berättar Sofia Börjesson om CBI:s verksamhet och ger exempel från olika företag.

Vad kan företagare ha för nytta av att samarbeta med forskare?
Vilken kunskap kan forskare generera genom nära företagsamarbeten över lång tid?
Vad finns det för utmaningar i detta arbetssätt?

Detta är några av de frågor som Sofia Börjesson tar upp under föreläsningen. I den efterföljande diskussionsstunden medverkar också Hans Larsson, EKA Chemicals.

oh
 - Sofia Börjesson
oh
 - Hans Larsson
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör