Vardagligheten utmanar hjältesagan

– Dags att tänka om kring entreprenörskap

Datum: 15 december 2010

Föreläsare: Filosofie doktor Karin Berglund, Mälardalens högskola, ekonomie doktor Frederic Bill, Linnéuniversitetet, professor Björn Bjerke, Linnéuniversitetet, docent Johan Gaddefors, Sveriges lantbruksuniversitet, ekonomie doktor Andreas Jansson, Linnéuniversitetet, professor Anders W Johansson, Linnéuniversitetet/Mälardalens högskola, doktorand Pernilla Nilsson, Umeå universitet samt doktorand Erik Rosell, Linnéuniversitetet.

Om föreläsningen: Entreprenörskap framställs ofta som ett jobb för ensamma män med profit i blicken. I en ny bok – (De)Mobilizing the Entrepreneurship Discourse – presenteras en rad alternativa perspektiv till den dominerande hjältesagan. Här möter du åtta av författarna. De menar bland annat att entreprenörskap är något vardagligt, medfött och allmänt – helt enkelt ett sätt att leva. Forskarna konstaterar att det handlar lika mycket om att imitera, som att agera kreativt. De påpekar också att entreprenöriella handlingar inte alltid behöver vara positiva.

Välkommen till en spännande diskussion om entreprenörskapsfältets begränsningar och möjligheter!

Läs mer om boken här eller på förlagets webbplats.

Några av föreläsarna har gästat Estrad tidigare, vi har också skrivit om
deras avhandlingar, böcker och artiklar i t ex Entré. Sök gärna på dem i
Kunskapsbanken.

oh
 - Presentation
Information
 - Boken (De)Mobilizing the Entrepreneurship Discourse
Information
 - Artikel om Frederic Bills avhandling
Information
 - Artikel om Karin Berglunds avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör