Del 1
Del 2

Jämställdhet – för bättre business

Datum: 21 november 2016

Föreläsare: Biträdande professor Jeaneth Johansson och doktorand Aija Voitkane, Luleå tekniska universitet

Om föreläsningen: Alla vet att jämställdhet är bra. Men få vet att det också är bra för affärerna. Forskning visar att jämställdhet i näringslivet har goda effekter på lönsamhet, hållbarhet och tillväxt. Men hur går vi från krystade formuleringar i en plan, till att få jämställdhet att bli en självklar del av verksamheten?

Vi behöver integrera jämställdhet i affärsmodellen, menar Jeaneth Johansson och Aija Voitkane. Under föreläsningen kommer de att prata om varför det är viktigt att jämställdhet integreras i verksamheten, och vad jämställdhetsintegrerade affärsmodeller egentligen innebär. De kommer också att prata om möjligheter och hinder i arbetet med detta.

Konceptet affärsmodeller är ofta svårgreppbart, komplext och omedvetet då det är många komponenter att ta hänsyn till: kunder (kundsegment, kundrelationer, kanaler), infrastruktur (nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpersoner) och finansiell bas (intäkter, kostnader). Forskarna kommer att bena ut begreppen och ge konkreta tips på hur företag och organisationer kan arbeta med jämställdhet för att uppnå hållbar utveckling.

Föreläsningen är en del av Global Entrepreneurship Week (GEW).

oh
 - Presentation
Information
 - Jeaneth Johansson i Vem gör vad?
Information
 - Jeaneth Johansson
Information
 - Aija Voitkane
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör