Del 1
Del 2

Samverkansnätverk

– småföretagens väg till innovation

Datum: 17 februari 2011

Föreläsare: Professor Joakim Wincent och ekonomie doktor Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet

Om föreläsningen: Med inspiration från framgångsrika kluster är det i dag ganska vanligt att små och medelstora företag går samman i formella nätverk. Företagen i nätverken är geografiskt närliggande, verkar inom samma bransch och förbinder sig genom ett nätverksnamn att samverka inom exempelvis produktutveckling och internationalisering.

Den här typen av nätverk har fått betydande politisk uppmärksamhet, framförallt eftersom de anses kunna stärka innovation och konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Denna föreläsning ger en bild av hur de här alternativa formerna av nätverk har vuxit fram, hur de arbetar och hur de presterar. Forskarna kommer också att diskutera möjligheter för framgångsrik samverkan och ge exempel på hur formaliserade nätverk kan designas.

oh
 - Presentation
Information
 - Artikel om Joakim Wincents avhandling
Information
 - Artikel om Daniel Örtqvists avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör