Företagande i kreativa industrier

Datum: 14 maj 2008

Föreläsare: Filosofie doktor Johan Jansson och docent Dominic Power, CIND och Uppsala universitet

Om föreläsningen: Under de senaste åren har det pratats en hel del om filmklustret Trollywood. Vi har också fått höra talas om både det svenska musikundret, och det svenska modeundret. Är det bara snack, eller finns det någon substans i kulturella näringar? Hur viktiga är de i svenskt näringsliv? Dominic Power och Johan Jansson reder ut begreppen på Estrad.

Några frågor som diskuteras är:
Vad är den kulturella ekonomin?
Varför ska vi intressera oss för dessa verksamheter?
Hur fungerar företag inom kulturella näringar?
Hur når de sina marknader, och vad kan vi lära av dem?

Föreläsarna presenterar resultat från en helt ny studie av förutsättningarna för kreativitet, entreprenörskap och individuella drivkrafter inom kulturella näringar. Frågeställningarna behandlas även utifrån tidigare forskning som de båda föreläsarna har genomfört tillsammans.

Till kulturella näringar räknar de bl a mode, design, musik, media, litteratur, konst, radio, film, arkitektur, reklam, spelutveckling och television.

oh
 - Presentation
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör