Vad är hemligheten bakom högpresterande miljöer?

Datum: 7 maj 2007

Föreläsare: Ekonomie doktor Per Frankelius, Örebro universitet

Om föreläsningen: En av de mest uppskattade Estradföreläsarna genom tiderna är tillbaka: ESBRI är stolta över att presentera Per Frankelius. Missa inte tillfället att ta del av ny forskning från en mycket karismatisk och inspirerande talare! Om sin föreläsning säger Frankelius följande:

Blickar man ut i världen ser man att ett fåtal företag, organisationer och regioner presterar betydligt mer än alla övriga. Ofta handlar det om innovativa miljöer. Högpresterande exempel kan hämtas från hela världen och från hela människans historia. Tänk bara på klostren under deras glansperiod eller staden Wien under förra sekelskiftet. Och varför uppstod den industriella revolutionen just i Europa och inte i Asien?

Under föreläsningen presenteras resultat från det pågående forskningsprojektet ”Betydelsen av möten för värdeskapande processer". Projektet söker bl a svar på följande frågor:

Vad är hemligheten bakom högpresterande miljöer?
Vilka faktorer gör att vissa människor och organisationer presterar mer än andra?
Finns det något i miljön som bidrar till prestationen?
Vilken roll spelar den fysiska miljön i förhållande till andra miljöfaktorer?
Och vilken roll spelar omvärldsimpulser?

Förstudier indikerar att en stor mängd faktorer bidrar till prestationerna, och att det bland dem går att se mönster. Föreläsaren diskuterar ett antal framgångsfaktorer när det gäller att skapa högpresterande miljöer. Han berättar också om hur man kan arbeta med kunskapsdriven verksamhetsutveckling och framsynsprocesser. Exemplen hämtas bland annat från IBM Zürich Research Laboratory, Warwick University, Pharmacia, Bennettons Fabrica och Research Triangle Park i USA.

oh
 - Presentation
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör