Akademiskt entreprenörskap

Datum: 9 april 2008

Föreläsare: Ekonomie doktor Caroline Wigren, Malmö högskola och CIRCLE vid Lunds universitet

Om föreläsningen: Vad är akademiskt entreprenörskap? I Sverige finns ingen generell policy för vad begreppet innefattar. Traditionellt sett förknippas det med kommersialisering av patent, men begreppet rymmer mer än så, menar Caroline Wigren.

Under föreläsningen diskuterar hon olika typer av samverkan. Wigren redogör också för hur man organiserar sig kring akademiskt entreprenörskap vid olika svenska lärosäten: som en integrerad del av forskningen, eller som något som ligger ”utanför”.

Föreläsningen utgår från Caroline Wigrens forskning om akademiskt entreprenörskap och regional utveckling. Hon har också varit projektledare för NUTEKs satsning på samverkan mellan akademin och små och medelstora företag, och kommer att dela med sig av erfarenheterna från detta projekt.

Hur samverkar man på våra svenska lärosäten?
Vilka är de olika kommersialiseringsvägarna?
Hur kommer kunskapen till nytta i samhället?

Detta är några av de frågor som diskuteras.

Föreläsningen ersätter Mats Benners föreläsning om akademiskt entreprenörskap – Jakten på ett nytt Google – som tidigare aviserats. Benner har tyvärr fått förhinder.

oh
 - Presentation
Information
 - Information
Information
 - Information
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör